• Witamy na stronie "Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei"

  • Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei

  • W ramach serii wydawniczej "Studia " ukazała się książka pod redakcją Andrzeja Kołakowskiego "Wokół dorobku Warszawskiej Szkoły Historii Ideii".

prof. Bronisław Baczko
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
© Polska Akademia Nauk